ZHUDEBNÍM VAŠE EMOCE

Skládám a aranžuji moderní elektronickou hudbu s filmovým nádechem.
Hudba je pro mě nejlepším způsobem k vyjádření emocí a nálad. Může jím být i pro vás.

LET ME TURN YOUR EMOTIONS INTO MUSIC

I compose and arrange modern electronic music with a cinematic flavour.
For me, music is the best way to express emotions and moods. It can be the same for you.